MENU

PERMOHONAN KELULUSAN LESEN PERNIAGAAN

LESEN PERNIAGAAN JENIS PERNIAGAAN YANG TIDAK BERISIKO TINGGI

 1. Boleh memulakan perniagaan sebaik sahaja permohonan lesen dikemukakan dan perakuan terima
  borang dikeluarkan.

 2. Lesen akan diproses dan diluluskan/ditolak dalam tempoh 7 hari bekerja.

 3. Peniaga dikehendaki mematuhi syarat-syarat kelulusan dalam tempoh 60 hari.

LESEN PERNIAGAAN JENIS PERNIAGAAN YANG BERISIKO TINGGI

LESEN TADIKA/TASKA

LESEN BURUNG WALIT

 1. Lesen akan diproses dan diluluskan/ditolak dalam tempoh 7 hari bekerja.

 2. Permohonan lesen akan dibawa ke mesyuarat.

LESEN HIBURAN

 • Permohonan Kelulusan Lesen Hiburan dan Tempat Hiburan akan diproses dan dibawa ke Mesyuarat
  dalam tempoh 30 hari.

LESEN IKLAN

 • Lesen akan diproses dan diluluskan dalam tempoh 3 hari bekerja

LESEN ANJING

 • Lesen akan diproses dan diluluskan dalam tempoh 7 hari bekerja

LESEN SEPANDUK

 • Lesen akan diproses dan diluluskan dalam tempoh 3 hari bekerja

PERMIT SEMENTARA PEKAN SEHARI

 • Permit Sementara akan diproses dan diluluskan dalam tempoh 1 hari bekerja

PERMIT BERMUSIM

 • Permit Bermusim akan diproses dan diluluskan dalam tempoh 1 hari bekerja

PERMOHONAN PEMBAHARUAN LESEN

 • Notis Pembaharuan Lesen dimaklum secara bersurat pada bulan Oktober setiap tahun

PEMBATALAN LESEN

 • Permohonan Pembatalan Lesen akan diluluskan dalam tempoh 7 hari bekerja.