MENU

Kitar semula akan mengubah sisa menjadi sumber-sumber yang bernilai. Ia juga boleh mengurangkan penggunaan bahan-bahan semulajadi, menjana sumber kewangan dan memberi faedah sosial. Kempen membudayakan amalan 3R di kalangan warga MDL diadakan pada setiap hari khamis minggu ketiga setiap bulan.