MENU

Hari terbuka tranformasi PBT ini melahirkan PBT sebagi pemacu kemakmuran,kesejahteraan dan kualiti hidup rakyat. Memartabatkan PBT sebagai organisasi berwibawa,Cekap dan sentiasa di hati rakyat