MENU

Satu operasi rampasan barang lusuh telah dijalankan di kawasan industri ringan tempoyang oleh jabatan pelesenan & unit penguatkuasa.

Semasa lawatan dijalankan,di dapati pengusaha telah menjalan kerja-kerja memunggah dan telah berjanji untuk membersihkan barang lusuh tersebut dalam tempoh 10 hari.

Pihak mdl akan membatalkan lesen serta - merta sekiranya didapati pengusaha masih lagi melanggari syaratlesen.

Pemantauan setiap hari dilakukan bagi memastikan kerja-kerja pembersihan dijalankan.