MENU

Pengauditan indeks akauntabiliti pengurusan kewangan berlangsung pada 1-4 November 2016. Pengauditan ini telah dilaksanakan  oleh Jabatan Audit Negara.