MENU

Penilaian tandas Masjid Saidina Ali Kg.Tempoyang (Kategori Rumah Ibadat) telah diadakan  pada 7 Oktober 2016. Penilaian ini telah dijalankan oleh wakil Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)