MENU

Pada 01Oktober 2019 , satu Program Latihan Kebakaran (Fire Drill) telah diadakan di Lapang Sasar Memanah Kuala Lipis yang mana ianya telah dianjurkan oleh Jabatan pelesenandan Perbandaran Majlis Daerah Lipis. Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) MDLTujuan utama program ini dilaksanakan adalah untuk memberi pendedahan kepada semua pekerja  supaya peka tentang prosedur yang perlu diambil sekiranya berlaku kebakaran.