MENU

image_berita_23092015 image_berita_23092015-1 image_berita_23092015-2

Tuan setiausaha MDL turun padang bersama dengan pegawai dan kakitangan MDL bagi melihat sendiri perkembangan kerja-kerja di bawah penyelian MDL. Setiausaha juga meninjau lokasi-lokasi  aduan pelanggan yang di terima.  Salah satu lokasi adalah tebing runtuh Mieco di Padang Tengku