MENU

Jelaskan Cukai Taksiran Majlis Daerah Lipis

  •  Sudahkah anda melaksanakan tanggungjawab sebagai pembayar cukai?
  • Sudahkah anda membuat semakan untuk memastikan pegangan harta milik anda tiada tunggakan?

Sekiranya belum, Pihak Majlis berbesar hati dalam memberi bantuan untuk anda membuat semakan ke atas pegangan harta milik tuan/puan dengan menghubungi Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta ditalian 09-3121433/3121253, sambungan 216. Tempoh cukai taksiran bagi penggal pertama pada 1 Januari 2018  sehingga 28 Februari 2018 manakala bagi penggal kedua 1 Julai 2018  sehingga 31 Ogos 2018Kegagalan membayar Cukai Taksiran membolehkan pihak Majlis mengambil tindakan undang-undang selaras dengan Seksyen 156 Akta Kerajaan Tempatan 1976 ( Akta 171). Sehubungan itu, sila jelaskan tunggakan dengan kadar segera.