MENU

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan bagi tahun 2017(kemaskini hingga julai 2018)

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan bagi tahun 2016

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan bagi tahun 2015

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan bagi tahun 2014

 

Penerangan:

Berikut adalah laporan pencapaian piagam pelanggan yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Lipis. Laporan pencapaian berikut dipaparkan secara tahunan bermula Januari hingga Disember.