MENU

Statistik Transaksi Perkhidmatan dalam Talian bagi Tahun 2019

Bil

Nama Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian bagi Tahun 2019

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogs

Sep

Okt

Nov

Dis

1

Bayaran Online

14 20 15 19 21 11 19 17 18 - - -

2

e-Maklum Balas

0 0 0 1 2 6 3 10 10 - - -

 

Jumlah

14 20 15 20 23 17 22 27 28 - - -
 
Penerangan:
 
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Lipis. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bagi tahun 2019.