MENU

Statistik Transaksi Perkhidmatan dalam Talian bagi Tahun 2021

Bil

Nama Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian bagi Tahun 2021

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogs

Sep

Okt

Nov

Dis

1

Bayaran Online

150 100 230 51 106 350 459 1050 - - - -

2

e-Maklum Balas

9 15 5 4 4 10 9 3 - - - -

 

Jumlah

159 115 235 55 110 360 468 1053 - - - -
 
Penerangan:
 
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Lipis. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bagi tahun 2021.