MENU

Statistik Transaksi Perkhidmatan dalam Talian bagi Tahun 2020

Bil

Nama Perkhidmatan

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian bagi Tahun 2020

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogs

Sep

Okt

Nov

Dis

1

Bayaran Online

23 54 42 32 40 49 54 150 102 120 250 200

2

e-Maklum Balas

4 9 7 10 3 5 6 14 23 12 7 4

 

Jumlah

27 63 49 42 43 54 60 164 125 132 257 204
 
Penerangan:
 
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Lipis. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bagi tahun 2020.