MENU

Majlis Daerah Lipis(MDL) telah menyertai Kembara Berakit "Puncak Air Meleleh" Lipis -Pekan 2016. Penyertaan ini di anggotai seramai 10 orang Pegawai dan kakitangan MDL. Program ini berlangsung pada 16 - 23 Oktober 2016.