MENU

 1. Peringatan pembaharuan lesen / permit (perniagaan) iklan/papan tanda serta permit kaklima dan meja         bagi tahun 2018

 

2. Peringatan menjelaskan bayaran sewaan premis sehingga 30 Disember 2017