MENU

TASK FORCE PENGHANTARAN NOTIS (BORANG E) CUKAI TAKSIRAN

Pentadbiran Majlis sedang melaksanakan taskforce penghantaran Notis (Borang E) iaitu tuntutan menjelaskan tunggakan cukai pintu bermula 15 - 31 Mac 2019. Berdasarkan rekod, terdapat kira-kira 20% pemilik premis gagal menjelaskan tunggakan cukai.

Penerima Notis/Borang E ini diberi tempoh masa 15 HARI untuk menjelaskan tunggakan cukai pintu dengan kadar segera.