MENU

KETUA PEGAWAI DIGITAL (CDO)

su

 

Ketua Pegawai Digital (CDO) bagi Majlis Daerah Lipis

Nama : Puan Wan Norizan binti Wan Badaruzzaman, PKC

Jawatan      

:

Setiausaha    

Emel

:

setiausaha@mdlipis.gov.my

No. Telefon

:

09-3121433

No. Faks

:

09-3123953

Peranan dan tanggungjawab CDO adalah seperti berikut:

a.  Membantu Y.D.P MDLipis dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
b.  Menentukan keperluan keselamatan ICT;
c.  Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT Majlis Daerah Lipis serta pengurusan risiko dan pengauditan;
d.  Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Majlis Daerah Lipis