MENU

Objektif Majlis Daerah Lipis ialah:- 

 • Menjadikan Majlis Daerah Lipis sebuah organisasi yang cemerlang.

 • Memberikan tumpuan kepada pembangunan modal insan bagi membentuk kakitangan yang proaktif dan produktif.

 • Meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan (delivery system).

 • Memberikan perkhidmatan perbandaran yang cekap dan berkualiti.

 • Mempertingkatkan kebersihan, keindahan dan pencahayaan.

 • Menambahkan peluang-peluang perniagaan dan IKS.

 • Memastikan pembangunan terkawal dan terancang.  

 • Menyediakan dan menambahbaikan kemudahan awam dan infrastruktur.

 • Memberikan kesedaran dan mendidik masyarakat tentang kepentingan kebersihan, mengamalkan nilai murni dan budaya hidup sihat.

 • Mengawal dan membanteras gejala tidak sihat dan tidak bermoral.

 • Memastikan aktiviti perniagaan mematuhi peraturan dan undang-undang.

 • Mengeratkan kerjasama dan perpaduan antara kaum. 

 • Menguatkuasakan peraturan dan undang-undang.

 • Mempertingkatkan kesedaran kepada pembayar cukai.

 • Menekankan penggunaan ICT dengan lebih berkesan oleh semua pihak bagi meningkatkan produktiviti di samping mempercepatkan urusan dengan pelanggan.