MENU

Kebersihan dan Pungutan Sampah


Apakah yang dimaksudkan dengan sampah pukal dan bagaimana orang awam hendak melupuskan sampah itu?

  • Sampah pukal adalah sampah bukan domestik yang terdiri daripada sampah kebun, longgokan sampah sarap, kayu-kayu, dahan, ranting, daun, rumput, kotak-kotak atau perabut lama
  • Perkhidmatan pemungutan sampah pukal diberi oleh Alam Flora Sdn. Bhd. mengikut jadual pembersihan kawasan

Di manakah maklumat mengenai jadual pembersihan kawasan boleh didapati?