MENU

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

Kami Komited untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada anda

PENGADUAN AWAM

Setiap aduan akan disiasat dan diambil tindakan dalam tempoh tidak melebihi 14 hari jika:-

 • Nama dan alamat pengadu dicatat dengan jelas
 • Jenis aduan jelas
 • Tempat di mana berlaku masalah dinyatakan dengan jelas.

Aduan diterima : 3 hari bekerja

Aduan di siasat : 7 hari bekerja

Aduan diberi
Maklumbalas : 4 hari bekerja

TEKNOLOGI MAKLUMAT

 • Mengemaskini maklumat dalam laman web MDL sekurang-kurangnya 1 kali seminggu
 • Paparan maklumat terkini dikeluarkan selama 1 minggu dari tarikh dipaparkan
 • Memberi maklum balas e-mail kepada pelanggan dalam tempoh 3 hari bekerja.

PENGUATKUASAAN

 • Semua aduan akan disiasat dan diambil tindakan dalam tempoh 3 hari bekerja
 • Tindakan undang-undang yang dijalankan akan dipastikan adil,tegas dan berkesan

SEWAAN PERALATAN

 • Permohonan akan dijawab dalam masa tidak melebihi 7 hari bekerja pada tarikh surat diterima
 • Peralatan akan dibekalkan selewat-lewatnya 1 hari sebelum tarikh penggunaan dengan syarat
  bayaran telah dijelaskan.

SEWAAN PREMIS

 • Memastikan semua kekosongan gerai diiklankan dalam tempoh 1 bulan
 • Tawaran sewaan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh temuduga
 • Surat makmumat keputusan temuduga kepada calon yang tidak berjaya dikeluarkan dalam tempoh
  1 bulan selepas tarikh temuduga

PELANCONGAN

 • Membawa pelancong melawat ke-14 buah bangunan bersejarah dalam tempoh 4 jam

 

JABATAN PENILAIAN

Kami Komited untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada anda :-

CUKAI TAKSIRAN

 • Penilaian cukai taksiran dibuat dalam tempoh 5 bulan dengan adil dan munasabah
 • Menyampaikan bil cukai taksiran kepada pemilik harta selewat-lewatnya 21 Januarii (1/2 tahun pertama) dan 21 Julai (1/2 tahun kedua)
 • Mengemukakan maklumbalas permohonan dalam tempoh 14 hari
 • Mengendalikan proses bantahan dalam tempoh 3 bulan
 • Memproses urusan pindah milik harta selama 1 hari dengan syarat dokumen lengkap dan tiada
  tunggakan cukai

JABATAN PERBENDAHARAAN

Kami Komited untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada anda :-

KAUNTER BAYARAN

 • Menerima segala bayaran daripada orang ramai tidak melebihi 15 minit dengan syarat:-
  • Wang mencukupi
  • Dokumen yang diperlukan dibawa bersama

TUNTUTAN BAYARAN

 • Membuat pembayaran kepada pembekal dalam tempoh 14 hari dengan syarat :
  • Tuntutan lengkap
  • Dokumen sokongan lengkap

BAHAGIAN LETAK KERETA

 • Mengeluarkan Peringatan Makluman kepada pelanggan dalam tempoh 2 minit.
 • Mengeluarkan Resit Bayaran kepada pelanggan dalam tempoh 2 minit.
 • Borang pemohonan sewa petak bermusim dijawab dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh
  penerimaan.

JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN & PELESENAN

Kami Komited untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada anda :-

PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN KEBERSIHAN AWAM

 • Memastikan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kebersihan Awam dijalankan oleh AFSB mengikut jadual.

Pengurusan Sisa Pepejal

a) Rumah kediaman : 3 kali seminggu

b) Premis perniagaan : Setiap hari

c) Tapak penjaja pasar malam : Selepas tamat aktiviti & pekan sehari

Pembersihan Longkang

a) Taman Perumahan : Sekali sebulan

b) Premis Perniagaan : Setiap hari

Pemotongan Rumput

a) Jalan Protokol / Bandar : Dua kali sebulan

b) Taman Perumahan : Sekali sebulan

Sapuan

a) Kawasan Bandar Lipis : Setiap hari

b) Padang Tengku : 6 kali seminggu

c) Benta : 6 kali seminggu

 • Aduan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kebersihan Awam akan diambil tindakan dalam masa 3 hari
  bekerja.

 • Maklum balas aduan kepada pelanggan akan diberikan dalam masa 7 hari bekerja.

 • Membuat pemantauan kerja kepada AFSB di tapak pelupusan sampah sekali seminggu

KAWALAN VEKTOR

 • Kawalan Denggi (Fogging) akan dibuat dalam tempoh 24 jam selepas menerima laporan dari Pejabat
  Kesihatan Daerah.

KEBERSIHAN PREMIS MAKANAN

 • Pemeriksaan bersama Pejabat Kesihatan Daerah ke atas Premis-premis makanan akan dibuat 3
  bulan sekali.

PERMOHONAN KELULUSAN LESEN PERNIAGAAN

LESEN PERNIAGAAN JENIS PERNIAGAAN YANG TIDAK BERISIKO TINGGI

 1. Boleh memulakan perniagaan sebaik sahaja permohonan lesen dikemukakan dan perakuan terima
  borang dikeluarkan.

 2. Lesen akan diproses dan diluluskan/ditolak dalam tempoh 7 hari bekerja.

 3. Peniaga dikehendaki mematuhi syarat-syarat kelulusan dalam tempoh 60 hari.

LESEN PERNIAGAAN JENIS PERNIAGAAN YANG BERISIKO TINGGI

LESEN TADIKA/TASKA

LESEN BURUNG WALIT

 1. Lesen akan diproses dan diluluskan/ditolak dalam tempoh 7 hari bekerja.

 2. Permohonan lesen akan dibawa ke mesyuarat.

LESEN HIBURAN

 • Permohonan Kelulusan Lesen Hiburan dan Tempat Hiburan akan diproses dan dibawa ke Mesyuarat
  dalam tempoh 30 hari.

LESEN IKLAN

 • Lesen akan diproses dan diluluskan dalam tempoh 3 hari bekerja

LESEN ANJING

 • Lesen akan diproses dan diluluskan dalam tempoh 7 hari bekerja

LESEN SEPANDUK

 • Lesen akan diproses dan diluluskan dalam tempoh 3 hari bekerja

PERMIT SEMENTARA PEKAN SEHARI

 • Permit Sementara akan diproses dan diluluskan dalam tempoh 1 hari bekerja

PERMIT BERMUSIM

 • Permit Bermusim akan diproses dan diluluskan dalam tempoh 1 hari bekerja

PERMOHONAN PEMBAHARUAN LESEN

 • Notis Pembaharuan Lesen dimaklum secara bersurat pada bulan Oktober setiap tahun

PEMBATALAN LESEN

 • Permohonan Pembatalan Lesen akan diluluskan dalam tempoh 7 hari bekerja.

JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN DAN LANDSKAP

Kami Komited untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada anda :-

PENYELENGGARAAN TAMAN AWAM

 • Pemeriksaan taman

KAWALAN PEMBANGUNAN

 • Ulasan permohonan Tanah, tukar syarat tanah, pecah bahagian, pecah Sempadan dan cantuman tanah akan diberikan dalam tempoh 2 minggu (14 hari).

KAWALAN PEMBANGUNAN

 • Mengadakan program LA21 sekurang-kurangnya 3 kali setahun

JAWATANKUASA PENDUDUK

 • Mengadakan perjumpaan bersama jawatankuasa penduduk sekurang-kurangnya 2 kali setahun

JABATAN KEJURUTERAAN

Kami Komited untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada anda :-

PERMOHONAN KELULUSAN SAMBUNGAN/UBAH SUAI TERBUKA

Permohonan kelulusan sambungan dan ubah suai terbuka dan pengubahsuaian kecil akan diluluskan dalam tempoh tidak melebihi 7 hari berkerja dari tarikh surat permohonan diterima dengan syarat:-

 1. Dokumen dan pelan lakar dikemukakan lengkap.
 2. Bayaran telah dijelaskan.
 3. Segala kehendak seksyen 14(1) dan (2) Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 di penuhi.

PERMOHONAN KELULUSAN SAMBUNGAN/UBAH SUAI TERTUTUP

Permohonan kelulusan sambungan dan ubah suai tertutup akan diluluskan dalam tempoh tidak melebihi 30 hari dari tarikh surat pemohonan diterima dengan syarat:-

 1. Dokumen dan pelan dikemukakan oleh Pelukis Pelan Berdaftar.
 2. Bayaran telah dijelaskan.

PERMOHONAN KELULUSAN PELAN SETARA

 • Permohonan Kelulusan Pelan Setara akan diluluskan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh surat permohonan diterima dengan syarat bayaran telah dijelaskan.

PERMOHONAN BAGI MEMBAIK PULIH KEROSAKAN HARTA MAJLIS DAERAH LIPIS

 • Aduan kerosakkan harta milik Majlis Daerah Lipis akan disiasat dalam tempoh 3 hari bekerja dan tindakan selanjutnya akan diambil mengikut keadaan dan keperluan semasa dalam tempoh tidak melebihi 3 bulan.
 • Maklum balas aduan kepada pelanggan akan diberikan dalam tempoh 3 hari bekerja.